• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นายวริทธิ์พล  โชติไพศาลสกุล  ประธานนักเรียน

  2.  นายพรกฤษณะ  กระแสทรัพย์เจริญ  รองประธานนักเรียน

  3.  นายเกียรติพงษ์  นุ่มทอง  รองประธานนักเรียน

  4.  นายณัฐภูมิ  พิตรพิบูลย์พงศ์  กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย

  5.  นายศุภณัฐ  อัครวงศ์วิศิษฏ์  กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย

  6.  นายณัฐภัทร  นำศรีนิรันดร์  กรรมการฝ่ายกีฬา

  7.  นายนราธิป  ทองประทุน  กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  8.  นายทศพล  กระสินธุ์ศรี  กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  9.  นางสาวธนาวรรณ  สอดจันทร์  กรรมการฝ่ายวิชาการ

  10.  นางสาวสโรชา  ลอยถาดทอง  กรรมการฝ่ายวิชาการ

  11.  นางสาวกนกภรณ์  เมฆฉาย  กรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ

  12.  นายสดายุ  โสวัณณะ  กรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ

  13.  นางสาวศิริพร  นาใจแก้ว  กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี

  14.  นายศรัณย์  จักรวิวัฒนากุล  กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี

  15.  นายณัฐกิตติ์  คำภีระสม  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  16.  นายสหภาพ  บินสัน  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  17.  นายสันติพงษ์  ปรอดครบุรี  กรรมการฝ่ายป้องกันยาเสพติด

  18.  นายชญานนท์  ดวงจง  กรรมการฝ่ายปฏิคม

  19.  นายคณิศร  เตชะรุ่งเรืองกิจ  เหรัญญิก

  20.  นางสาวณัฐรินทร์  สดากร  กรรการและเลขานุการ

  21.  นางสาวจีรนันท์  นิ้มเจริญ  กรรมการและเลขานุการ

  22.  นายพิทักษ์  ต่อกระโทก  กรรมการฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-08 15:55:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญชู กล้าแข็ง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรัชดากร แดงโรจน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณัฐพล นุตยางกูล

 • นายพัชรพล ชลกาญจน์

 • ที่นี่ราชโอรสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,542
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 02-415-0621 อีเมล์: roschool2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรพล ชลกาญจน์ โทรศัพท์: 02-415-0621 อีเมล์: patcharapol@ro.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]