• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:13:36 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุมินชา ทศไกร

  • นายภูเบศร์ ขาวพุ่มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 4635764 อีเมล์: administrator@rpr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีกร พินธิระ โทรศัพท์: 0817732577 อีเมล์: dow2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]