• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรทุกคนเป็นมืออาชีพ

  มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สืบสานงานตามแนวพระราชดำริ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  ปรัชญา

  เรียนดี เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:13:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนันท์พิสิฐ จันทะพันธ์

 • นางพัชรษิธวัณ สุขนิติพัสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 4635764 อีเมล์: administrator@rpr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีกร พินธิระ โทรศัพท์: 0817732577 อีเมล์: dow2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]