โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •           โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  ซึ่งกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  19  มีนาคม  2519  โดยความร่วมมือของกำนันระยอง  หลำต๋ำ คณะกรรมการสภาตำบล  และราษฎรตำบลนาเกลือ  อำเภอเมือง  ( ปัจจุบันอำเภอพระสมุทรเจดีย์ )  จังหวัดสมุทรปราการ    มีความเห็นร่วมกันว่า  สมควรที่จะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในท้องที่ตำบลนาเกลือ  เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลาของนักเรียนที่จะต้องเดินทางไปศึกษายังท้องถิ่นอื่น  
    จึงได้ร่วมกันดำเนินการตามเกณฑ์  ที่กรมสามัญศึกษากำหนด ต่อมากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2519 โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์” เพื่อเป็นเกียรติแก่เรือเอกนายแพทย์สุทธิ และนางสุธีรา บุรารักษ์ ผู้บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียน
    ณ เลขที่ 198 หมู่ 4 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 หลักกิโลเมตรที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา ตามหนังสืออนุมัติที่ ศธ 10290 / 7315 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2519 ให้เปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษา
     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 16:19:03 น.

โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาทิพย์ ชื่นผล โทรศัพท์: 0873583426 อีเมล์: kenichi_matsuyame@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]