โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คิวอาร์โค๊ด

ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม

 

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนนี้ เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลไทรใหญ่ ๑ (วัดราษฎร์นิยม)  ตำบลไทรใหญ่ 

อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  เปิดสอนครั้งแรกที่ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์นิยม 

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๖  โดยมี นายตุ๊ ยุวคต  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียน ชาย หญิง จำนวน ๗๙ คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  ต่อมาทางราชการให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖  วิชาเกษตรกรรม เปิดได้ ๓ – ๔ ปี ทางจังหวัดสั่งยุบให้เปิดเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔

          อาคารเรียนหลังที่ ๑  ในปีงบประมาณ ๒๕๐๐  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยการติดต่อของ นายหนู ศรีทองใบ  ครูใหญ่โรงเรียน       วัดราษฎร์นิยมในขณะนั้น  และเป็นผู้หาทุนสร้างโรงเรียนวัดลากค้อน  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  แต่สร้างผิดท้องที่  เขตอำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงสนับสนุนงบประมาณให้และมาสร้างในที่ดินวัดราษฎร์นิยม  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

          ต่อมาได้รับงบประมาณต่อเติมอีก ๔ ครั้ง  ในปีงบประมาณ ๒๕๐๙ , ๒๕๑๐ , ๒๕๑๑ , ๒๕๑๓  เสร็จสมบูรณ์ตามแบบแปลน  ซึ่งท่านพระครูประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม ผู้อุปการะโรงเรียนเป็นผู้ออกแบบแปลน  โดยใช้ชื่อ อาคาร แบบ ๐๐๓ (แก้ไข)  มีจำนวนห้องเรียน ๖ x ๙ เมตร  จำนวน ๑๒ ห้องเรียน  และห้องโถงกลางอาหารอีก ๑ ห้อง  ขนาด ๖ x ๖ เมตร เป็นห้องผู้บริหาร สิ้นงบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

          ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคาร ๐๐๓ (แก้ไข)  จำนวน ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานและซ่อมบันได  เป็นเงิน ๒๙๓,๓๐๐ บาท  ครั้งที่ ๒ เปลี่ยนเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตง และ อะเส  เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

          อาคารเรียนหลังที่ ๒ เป็นอาคารแบบ ๐๑๗  ได้รับงบประมาณปี ๒๕๑๙  จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท  จำนวน ๔ ห้องเรียน  และในปีงบประมาณ ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง ๒ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๑๓ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท สร้างโรงฝึกงาน  และในปีงบประมาณ ๒๕๑๗ จัดสรรงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท สร้างโรงอาหารติดต่อกัน  และมีการซ่อมแซมด้วยงบโรงเรียน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ทางโรงเรียนหาสมทบ ๑๐,๐๐๐ บาท  มีการจัดสร้างบ้านพักครู และรื้อถอนไปบางส่วน 

          การสร้างส้วมปีงบประมาณ ๒๕๑๓  จำนวน ๑ หลัง ๑๐ ห้อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๓๒  ได้รับจัดสร้างส้วม ๑ หลัง จำนวน ๔ ห้อง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ ได้รับจัดสรรสร้างส้วม ๑ หลัง จำนวน ๔ ห้อง เป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐ บาท  และโรงเรียนจัดสร้างเอง ๑ หลัง  จำนวน ๖ ห้อง และห้องอาบน้ำ ๒ ห้อง เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นเงินบริจาค 

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร นายธีรชัย  คงเจริญจิตติกุล ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนติดต่อกันนาน ๒๒ ปี นายบุญธรรม โพธิ์สร้อย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาน  ๑๗ ปี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้สร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน มีห้องสุขาทุกชั้น  แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๒

ปัจจุบัน มกราคม  ๒๕๕๙  มีอาคารเรียน ๓ หลัง อาคารประกอบ  ๔ หลัง บ้านพักครู ๓ หลัง  สนามฟุตบอล  สนามวอลเลย์บอล  สนามเปตอง อย่างละ ๑ สนาม  มีนักเรียนชาย หญิง รวมทั้งสิ้น  ๓๑๗ คน ข้าราชการครูจำนวน  ๑๑ คน ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  และครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล  จำนวน ๑๓ คน  ผู้บริหาร ๑ คน คือ ดร.อมลวรรณ  ศรีประเสริฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ ๑๑

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-18 08:08:23 น.

นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

นางกานต์ชนิต วงศ์ทอง
นางอัมพร ศรีเสมอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,615
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 029855622 อีเมล์: chumchonwatratniyom@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณา ประภาวิทย์ โทรศัพท์: 0840249691 อีเมล์: zixzax_yui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]