• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  “มุ่งมั่นพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีสุขภาพดีทั่วหน้า
  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประชาคมอาเชียน”

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  ปญฺญา  โลกสฺสมิ  ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

   

  คำขวัญ

  เรียนดี กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

   

  สีประจำโรงเรียน
  เหลือง – ฟ้า

   

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

  ต้นประดู่กิ่งอ่อน หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจที่งดงาม

   

  อักษรย่อของโรงเรียน

  ระดับชั้นประถมศึกษา     ใช้อักษรย่อ ล.ป.

  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ใช้อักษรย่อ ม.ล.ป.

   

  อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
  โรงเรียนวิถีพุทธ

   

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  ยิ้มไหว้ทักทายกัน

   

   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-06 08:01:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมบูรณ์ บัวจำรัส
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุดสวาท ชนะรัตน์

 • นางสาวนันท์นภัส บุญยิ่งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,921
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 028342034 อีเมล์: watladpladuk99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศินา รักปาน โทรศัพท์: 0814924452 อีเมล์: sasina.pladuk@nonedu2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]