โรงเรียนวัดเชิงเลน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายสมนึก             ปั่นสุ่น           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการสถานศึกษา

  นายบรรพต            นาทอง         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

  นายมานพ             ปั่นสุ่น           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น      กรรมการ

  นายประยงค์         ปิ่นเกตุ          ผุู้แทนองค์กรชุมขน                           กรรมการ

  นางฟารีดา            สวยงาม        ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

  นายมาโนช           นาเงิน           ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

  นางลำดวน           แก้วคำกอง     ผู้แทนครู                                        กรรมการ

  พระมหาระนอง      ทสสฺนีโย        ผู้แทนองค์กรศาสนา                       กรรมการ

  นางพนิดา             ลักษณะวิมล   ผู้แทนครู                                       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-24 11:11:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจวน วงษ์ปิ่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลำดวน ดำริห์

 • นางสาวหทัยรัตน์ นรินทรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,137
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเชิงเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 025258217 อีเมล์: watclschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศดานันท์ ขันทะบุตร โทรศัพท์: 0856532167 อีเมล์: khantaboot.2912@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]