โรงเรียนวัดเชิงเลน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ 

   
        โรงเรียนวัดเชิงเลน จัดการศึกษาได้อย่างคุณภาพตามตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะอาชีพ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
   
  ปรัชญา
   
        " ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-16 14:47:54 น.

โรงเรียนวัดเชิงเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 025258217 อีเมล์: watclschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศดานันท์ ขันทะบุตร โทรศัพท์: 0856532167 อีเมล์: khantaboot.2912@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]