• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
   
  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2527 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2527  
  ผู้ริเริ่มจัดตั้ง คือ นายณรงค์ อนันตรังสี ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และนายกว้าง รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา (สศ.) จังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น โดยใน ปี พ.ศ. 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  4 ห้องเรียน สำหรับสถานที่เรียนชั่วคราวระยะแรกใช้อาคารเรียนโรงเรียนปากเกร็ด  ดังนั้นจังหวัดจึงแต่งตั้งให้ นายกว้าง  รอบคอบ
  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  จากนั้นกรมสามัญศึกษาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชูชาติ ชัยบุรินทร์ 
  ครูใหญ่โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ต่อมาได้รับความเมตตากรุณาจาก
  พระพรหมมังคลาจารย์ ปัญญานันท ภิกขุ  เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ให้ใช้อาคารเรียนโรงเรียน 
  พุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จากนั้นในปี พ.ศ. 2529 ได้รับความกรุณาจากคุณลุงธวัช  ทานสัมฤทธิ์  ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้โอนกรรมสิทธิ์การเช่าที่ดินให้แก่กรมสามัญศึกษา เป็นเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ตามโฉนดที่ 1840 เลขที่ 68/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยย้ายมาทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 กันยายน 2529 
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 15:45:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจิราภา เพียรเจริญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปิยะพันธ์ จำปาทอง

 • นางประเทือง วิบูลศักดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,592
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชรัมภ์ เพชรมาก โทรศัพท์: 0858083601 อีเมล์: np@npschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]