• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
   
          โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
             บนพื้นฐานความเป็นไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
  ปรัชญาของโรงเรียน
   
              น อนริยํ กริสฺสาม    “ ต้องไม่กระทำสิ่งที่ต่ำทราม ”
   
  คำขวัญ
   
        รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 15:45:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจิราภา เพียรเจริญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเสาวณีย์ โกศลวิทยานันต์

 • นางศิรินิภา เสมาไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,611
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชรัมภ์ เพชรมาก โทรศัพท์: 0858083601 อีเมล์: np@npschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]