โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี


ประวัติโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายสิงห์โต แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นางวราพร พงษ์ปลัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นางสาววิไล ปัสนะจะโน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นายขวัญชัย คล้ายบุญมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี

นางรัชฎาภรณ์ คุณารักษ์
นางทิตยาภรณ์ พูดสงคราม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โทรศัพท์: 029781277 อีเมล์: anubanpt2gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพจนา จิตต์ผ่อง โทรศัพท์: 0891190889 อีเมล์: pjanuban@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ