ประวัติโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

 

ประวัติโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีนางปราณี แนวศิริ รักษาการครูใหญ่และ นางยุวรรณ สังข์เจริญ เป็นครูผู้สอน เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 จึงแต่งตั้งให้ นางอัญชัญ โกมลวิภาต มา เป็นครูใหญ่คนแรก 
 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2516 นายสุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พิธีเปิดป้ายโรงเรียน จึงถือวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน 
 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 โอนไปมาขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกลุ่มโรงเรียนนครหลักเมือง อำเภอเมืองปทุมธานี สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองปทุมธานี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จึงได้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 
1. นางปราณี แนวศิริ 17 พ.ค.2514 -30 ก.ย.2514 (รักษาการครูใหญ่)
 
2. นางอัญชัญ โกมลวิภาต (ค.บ.) 1 ต.ค.2514 - 30 ก.ย.2525  1 ต.ค.2525 - 16 ก.พ.2530 

(ครูใหญ่) (อาจารย์ใหญ่)
 
3. นางประทุม สุรพลพิเชษฐ์(กศ.บ.)  16 มี.ค.2530 -29 พ.ย.2534  30 พ.ย.2534 -30 เม.ย.2536

 (อาจารย์ใหญ่) (ผู้อำนวยการฯ)
 
4. นายมนตรี เทพสิทธิ์ (พม.,กศ.บ.) 1 พ.ค.2536 - 30 กันยายน 2552 (ผู้อำนวยการฯ)
 
5. นายสิงห์โต แก้วกัลยา (ศษ.บ.) 11 พฤศจิกายน 2552- 2556 (ผู้อำนวยการ)
 
6. นางสาวสมทรง  รอดแจ่ม 12 ธันวาคม 255ุ- ปัจจุบัน (ผู้อำนวยการ)
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-20 13:28:47 น.

พ.อ.อ.ดร.กิติศักดิ์ เพ็งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นางสาววิไล ปัสนะจะโน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี

นางสาวไฉน ฉิมพิบูลย์
นางฐิตินันท์ วุฒิสารสุกิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,778
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 029781277 อีเมล์: anubanpt2gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิติยา พรหมสอน โทรศัพท์: 025816475 อีเมล์: anubanpt1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]