โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ประวัติโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายสิงห์โต แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นางวราพร พงษ์ปลัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นางสาววิไล ปัสนะจะโน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นายขวัญชัย คล้ายบุญมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี

นางทิตยาภรณ์ พูดสงคราม
นายศักดิ์ชาย เพชรไพรินทร์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 029781277 อีเมล์: anubanpt2gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพจนา จิตต์ผ่อง โทรศัพท์: 0891190889 อีเมล์: pjanuban@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ