โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี


ประวัติโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายสิงห์โต แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นางวราพร พงษ์ปลัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นางสาววิไล ปัสนะจะโน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี
นายขวัญชัย คล้ายบุญมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี

นางจุไรรัตน์ เมืองคำ
นางพิมล พูลสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

26
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โทรศัพท์: 029781277 อีเมล์: anubanpt2gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพจนา จิตต์ผ่อง โทรศัพท์: 0891190889 อีเมล์: pjanuban@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ