โรงเรียนวัดจันทาราม


ประวัติโรงเรียนวัดจันทาราม

 

เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล” ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตย 2 เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดจันทารามมีเนื้อที่ 3 ไร่เศษ ตั้งอยู่บนที่ธรณีสงฆ์วัดจันทาราม โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 15/5 หมู่ 1 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 อยู่เขตบริการของอบต.คูบางหลวง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-30 13:34:49 น.

นางสาวกาญจนา นิธีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทาราม

นายสุรพล ไกยเดช
นายโกเมศ อุบลแฉล้ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

83
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทาราม โทรศัพท์: 089-693-7026 อีเมล์: wadjan.com1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โกเมศ อุบลแฉล้ม โทรศัพท์: 085-1691505 อีเมล์: wadjan.com1@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ