โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา      "เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจสะอาด  มารยาทงาม"         

  วิสัยทัศน์ โรงเรียนธัญบุรี ปี 2559 - 2562

              โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  สู่มาตรฐานสากล  สร้างคนดีมีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-29 14:48:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาลี วัฒนเขจร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเกศินี พันธุมจินดา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงไกร ดำประภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจินตนา สมโนชัย

 • นายวศิน ศุภนครสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,605
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-523-8840 อีเมล์: contract@tbs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อนันต์ ธำรงค์เกียรติ โทรศัพท์: 0817206403 อีเมล์: anan@tbs.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]