โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ประวัติโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"

 

ประวัติโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง”

 

ผู้ก่อตั้ง  พระครูพัฒนกิจโกศล  อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยสิทธาวาส

 

ที่ตั้ง  52/12 ม.3 บ้านกระแชงมอญ  ต. กระแชง อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี  12160

       โทร. 02-581 5569-70 โทรสาร 02-581 5569

อดีต

         2502  ก่อตั้งโรงเรียนภาษาไทย ขึ้นโดยได้รับพินัยกรรมจาก “พระสาย บำรุงพันธุ์”

(อดีตนายอำเภอเมืองปทุมธานี) ร่วมกับพระครูพัฒนกิจโกศล และประชาชนร่วมสร้าง มีนายทองคำ

พันนัทธี รักษาการครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

         2504  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนให้โรงเรียนทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

         2517  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่ ส 244/2517 ลงวันที่ 25 เมษายน 2517 ให้โรงเรียน

ยุบโรงเรียนประถมศึกษา กองการประถมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา แล้วประกาศให้โรงเรียนเปิดสอน

ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2517 และ

ให้ชื่อว่าโรงเรียนชัยสิทธาวาส“พัฒน์สายบำรุง”

         2530 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 10

 เมษายน พ.ศ. 2530

             *** ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.  2517

             *** ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.  2530        

 

ปัจจุบัน    

             โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” เป็นโรงเรียนประจำตำบล และ ในปีพ.ศ.2553 ได้เปลี่ยน

จากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มาเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา แบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับช่วง

ชั้นที่ 3  และช่วงชั้นที่ 4 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-25 17:08:18 น.

นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"

นางสาววราภรณ์ บุตรกูล
นางเกษมณี สโนว์ลี่ย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,122
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2581-5570 อีเมล์: chaiyasit2505@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Marooko Narako โทรศัพท์: 0868267892 อีเมล์: prem_1700@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]