• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน

          โรงเรียนนี้เปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2517 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้อาคารเรียนของวัดใหญ่ชัยมงคล  เป็นสถานที่เรียน  ปีแรกที่เปิดทำการสอน  มีนักเรียน  76 คน  ครู  5  คน  นายสมพงษ์  ตะวันเที่ยง เป็นครูใหญ่  ต่อมานายวีระ  แก้วแหวน  ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2525  และนายบัว  สุขนิคม  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่   1  กันยายน  2534   นายปรีชา  มีวุฒิสม  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2535  ใน ปี  2537  ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ในปีการศึกษา  2540  ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เริ่มแรกมีนักเรียนมาเรียน  17  คน     

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  นายนิพนธ์  กฤชสินชัย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  วันที่  5 พฤศจิกายน 2551  นางจุฑามาศ  รอดภัย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุฑามาศ รอดภัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุพจน์ รุ่งเรือง

 • นางสาวกนิษฐา อิ่มน้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-3027 อีเมล์: watyai2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ โทรศัพท์: 098-9158964 อีเมล์: aomkungma@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]