โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  . ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงาม

  ๒.  ส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ และทักษะการคิดคำนวณ

  . พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  .  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกด้าน  ให้มีประสิทธิภาพ

  .  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-10 09:53:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสาโรช เกิดทรัพย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวันเพ็ญ วัชรพิบูลย์

 • นางสาวพรรณวรินทร์ ยิ้มแย้มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,698
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3571-3264 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวันเพ็ญ วัชรพิบูลย์ โทรศัพท์: 0894616027 อีเมล์: Baimon_madmai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]