โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน
                  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  ๒ / ๖  หมู่  ๑๐ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์   ๑๘๒๗๐   โทร   ๐๓๕-750056        
  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๖    โดยนายอำเภอท่าเรือ   ด้วยเงินศึกษาพลี  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดไก่จ้นเป็นที่ทำการสอน  มี  นายผึ่ง  เอกโพธิ์  เป็นครูใหญ่
                พ.ศ. ๒๕๐๓   ประชาชนได้บริจาคเงินสมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการ  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘   ขี้นในที่ดิน    ๓ ไร่   ๒ งาน   ของกรมชลประทาน แล้วเสร็จสมบูรณ์  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ และขนานนามว่า  “โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)”     
                พ.ศ. ๒๕๒๑   เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับ    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
                พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้รับจัดสรรงบประมาณ   ๕๑๐,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ก่อสร้างอาคารเรียน     แบบ ป ๑ ข  ใต้ถุนสูง    ขนาด  ๔  ห้องเรียน
                พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ๔๑๖,๕๐๐ บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๔ /๒๕๒๖   จำนวน ๑ หลัง
                พ.ศ. ๒๕๒๖   จัดสร้างส้วม  ๑  หลัง  แบบ  สปช. ๖๐๑-๒๕๒๖
                พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้งบประมาณจากกรมอนามัยจัดสร้าง ถังน้ำฝน  แบบ ฝ.๓๓
                พ.ศ. ๒๕๓๖   ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียน  ทั้ง  ๒  หลัง
                พ.ศ. ๒๕๓๘  จัดสร้างห้องโครงการอาหารกลางวัน  จากเงินผ้าป่าฯ
                พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัยจัดสร้างถังน้ำฝน  แบบ ฝ.๙๙     จำนวน  ๙  ถัง
                พ.ศ. ๒๕๔๑  จัดสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอล  (กสช.)
                พ.ศ. ๒๕๔๔  จัดสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  (วอลเลย์บอล,ตะกร้อ)  จากงบ  สปช.

                ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    รวม จำนวน 8 ห้องเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกริชนรินทร์ สิงคเวหน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนันทญา ลัทธิสูงเนิน

 • นางสาววาสนา กำแพงล้อมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,544
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035750056 อีเมล์: watkaijoun_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพัชริดา ศุภกำเนิด โทรศัพท์: 0817589685 อีเมล์: smile_aumaim@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]