โรงเรียนวัดบัวงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบัวงาม

   

            โรงเรียนวัดบัวงาม  ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ 6  ตำบลจำปา  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในบริเวณเนื้อที่ของวัดบัวงาม  จัดตั้งเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นเมื่อพ.ศ.2463  ในเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน  ด้วยการนำของพระภิกษุทองดี  ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เริ่มแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลโคกมะนาว 1 (วัดบัวงาม)”

            พ.ศ.2482        เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลจำปา 2 (วัดบัวงาม)

            พ.ศ.2492        เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดบัวงาม

  พ.ศ.2506        ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ แบบ 008 กรมสามัญ 5 ห้องเรียน  ประชาชนร่วมสมทบเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน เป็น 7 ห้องเรียน  สิ้นงบประมาณก่อสร้าง  จำนวนเงิน 79,940 บาท

  พ.ศ.2512        ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป1ข ขนาด 4 ห้องเรียน  สิ้นงบประมาณ 192,000 บาท

  พ.ศ.2520        ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 80,000 บาท

  พ.ศ.2521        ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบจ.อย. 314/4  ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 105,000 บาท

  พ.ศ.2522        ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท

  พ.ศ.2523        ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 150,000 บาท

  พ.ศ.2526        ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 203-2526  จำนวน

  1 หลัง งบประมาณ 342,000 บาท

  พ.ศ.2528        ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครูจากโรงเรียนวัดวังแดงเหนือ มาปลูก

  1 หลัง งบประมาณ 80,000 บาท

  พ.ศ.2530        ได้รับงบประมาณจัดสรรถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33 ของกรมอนามัย 1 ชุด  งบประมาณ 70,000 บาท

  พ.ศ.2530        ประชาชนร่วมบริจาคก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลัง เป็นเงิน

  40,000 บาท

  พ.ศ.2536        ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอล 1 สนาม งบประมาณ 80,000 บาท

  พ.ศ.2537-2539 ได้รับความร่วมมือจากคณะครู  กรรมการศึกษา  ผู้ปกครอง  นักเรียน  บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย  ชมรมแสงส่องหล้า  จัดทอดผ้าป่าหาทุนดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด  โดยรื้อและย้ายอาคารเรียน 2 หลังรวมกัน  ก่อสร้างเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น แบบ 008  กรมสามัญ 18 ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้าง 1,800,000 บาท  โดยไม่ได้รับงบประมาณจากทางราชการ

  พ.ศ.2539        ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง งบประมาณ 120,000 บาท

  โรงเรียนวัดบัวงามได้รับอนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ในปีการศึกษา 2539

   

  โรงเรียนวัดบัวงาม  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าหลวง  มีเขตบริการ 2 หมู่  คือ หมู่ 6, หมู่ 7ตำบลจำปา

  ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลท่าเรือ  และตำบลท่าเจ้าสนุก

  ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลท่าหลวง  และตำบลบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี

  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลดอนพุด  จังหวัดสระบุรี

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลหนองขนาก

  ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประมาณ 45 กิโลเมตร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:31:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางปราจิณ สุขผิว

 • นายปกร วิชัยรัมย์

 • Fanpageสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,353
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบัวงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035225317 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปกร วิชัยรัมย์ โทรศัพท์: 0813494371 อีเมล์: paso2525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]