โรงเรียนวัดมเหยงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดมเหยงค์

  ๑.  นายอยุธยา  โฉมวิไล                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                            ประธานกรรมการ

  ๒.  นายสืบพงษ์  ศรพรหม                    ผู้แทนผู้ปกครอง                        กรรมการ

  ๓.  นายวีรพล  ผาสุขใจ                       ผู้แทนครู                                  กรรมการ

  ๔.  นายผดุงศิลป์  สุวรรณพงษ์              ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

  ๕.  นางสาคร  รัศมี                             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  ๖.  นายประทีป  อุ่นสถาน                     ผู้แทนศิษย์เก่า                            กรรมการ

  ๗.  พระครูสมรักษ์  สมชัยทันตฺจิตโต       ผู้แทน(ศาสนา)                            กรรมการ

  ๘.  นายสุรชัย  วิริยะประสาท                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

  ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมเหยงค์                                             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 10:23:08 น.

โรงเรียนวัดมเหยงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3576-1245 อีเมล์: watmahaeyong53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรพล ผาสุขใจ โทรศัพท์: 0891855884 อีเมล์: weeraphol47@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]