โรงเรียนวัดมเหยงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดมเหยงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ประธานนักเรียน                          เด็กหญิง ณฐนนท์ แก้วกุดั่น
  รองประธานฯคนที่ ๑                    เด็กหญิง พิรญาณ์ จาตุวรรณ
  รองประธานฯคนที่ ๒                    เด็กหญิง วิกานดา กลิ่นรอง

  ประชาสัมพันธ์                             เด็กหญิง กฤติยา โฉมวิลัย
  ปฏิคม                                         เด็กหญิง นิศามณี เพลิงชมพู 
  กรรมการ                                    เด็กชาย ณรงยศ ศรีจันทร์
  กรรมการ                                    เด็กชาย วีรภัทร ยุพจันทร์

  กรรมการ                                    เด็กหญิง ขวัญชีวา เฉลิมพรต
  กรรมการ                                    เด็กหญิง ประพิมพร ประสพเนตร์
  กรรมการ                                    เด็กชาย ฐาปกร ศรีโสธร

  กรรมการ                                    เด็กหญิง กัญญาภัทร แดงนาเพียง
  กรรมการ                                    เด็กชาย ชยธร สราญชาติ

  กรรมการและเลขานุการ              เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ทองธรรมชาติ
  คุณครูที่ปรึกษา                           นายวีรพล  ผาสุขใจ
  คุณครูที่ปรึกษา                           นางสาววรรณา สายสว่าง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 10:23:08 น.

โรงเรียนวัดมเหยงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3576-1245 อีเมล์: watmahaeyong53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรพล ผาสุขใจ โทรศัพท์: 0891855884 อีเมล์: weeraphol47@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]