โรงเรียนวัดมเหยงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •          โรงเรียนวัดมเหยงค์  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่หลากหลาย  ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน   มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีทักษะด้านศิลปะ วัฒนธรรมและนาฏศิลป์ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ครูและนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 10:23:08 น.

โรงเรียนวัดมเหยงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3576-1245 อีเมล์: watmahaeyong53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรพล ผาสุขใจ โทรศัพท์: 0891855884 อีเมล์: weeraphol47@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]