โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประวัติโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)

 

โรงเรียนวัดสำมะกัน  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน   ๒๔๘๒ โดยขุนบวรประชานันท์    และนายผิว    ศิริ  พร้อมกับประชาชนโดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียนพร้อมทั้งขนานนามว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่ลา  ๒”  มีนายบุตร   ทองแสง  เป็นครูใหญ่ ปี  ๒๕๐๕ 

ได้เงินจากรัฐบาล  ๓๒,๐๐๐  บาท   สร้างอาคารเรียน  ๔  ห้องเรียน  เริ่มเรียนเมื่อวันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๐๖

             เมื่อวันที่   ๒   กันยายน   ๒๕๐๘   ได้รับคำสั่งที่  อย.๕๓/๑๔๐๑   อนุมัติให้ขนานนามโรงเรียนนี้ว่า   โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)

          เมื่อ ปี  พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.๑ ข  จำนวน  ๓  ห้องเรียนโดยได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน  ๔๓๐,๐๐๐  บาท  (สี่แสนสามหมื่น-บาทถ้วน)  และเมื่อวันที่  ๑๐ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  คระกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และประชาชน  โดยมี  นายสมบุญ  ยิ้มสิงห์  เป็นหัวหน้าคณะร่วมกันจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาได้เงินทั้งสิ้น  ๔๕,๗๓๐  บาท  (สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)  และได้นำเงินส่วนหนึ่งมาทาสีอาคารเรียนหลังนี้สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ๒๕,๐๐๐ บาท

          อนึ่ง  ในปีงบประมาณ ๒๕๓๓  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินจากทางราชการเป็นจำนวนเงินจากทางราชการให้ซ่อมแซมอาคารเรียนทั้งสองหลังเป็นจำนวนเงิน  ๑๔๘,๔๐๐  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งงบประมาณในจำนวนนี้  ส่วนหนึ่งได้นำมาซ่อมแซมช่องลมอาคารหลังนี้  โดยเปลี่ยนจากตะแกรงลวดมาเป็นไม้ตามสภาพในปัจจุบันนี้

          พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) และท่านพระครูปิยะธรรมานันท์ ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาขึ้นในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยจะนำเงินมาปรับปรุงอาคาร ๒ เปลี่ยนเสายกสูงให้ชั้นล่างสร้างห้องเรียนอนุบาล โดยได้รับเงินมาจำนวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-30 10:16:24 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)สถิติการเข้าเยี่ยมชม

962
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-35-339262 อีเมล์: sammakan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัฐวัลย์ เหมือนมาตร โทรศัพท์: 0819851009 อีเมล์: sammakan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]