โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีทางการศึกษา ผู้เรียนมีสุขภาพดี   ใฝ่หาความรู้   คู่คุณธรรม   ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   มีวิถีชีวิตพอเพียง   รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นอยุธยาและความเป็นไทย”

  ปรัชญาโรงเรียน
   
          มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:10:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายแทน เฉลยไตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธวัชชัย จันทร์สวัสดิ์

 • นางรพี พูลสวัสดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,747
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3525-9480 อีเมล์: pibool2471@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิวัตรา พลรักษ์ โทรศัพท์: 0841230567 อีเมล์: siwatta@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]