โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) เดิมชื่อโรงเรียนวัดขวิด เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่                        ๒๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  ก่อตั้งโดย พระภิกษุเชื้อ  สุทธิทรัพย์ 

  - พ.ศ. ๒๕๑๐  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ กรมสามัญศึกษา จำนวน ๔ ห้องเรียน

  - พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ข จำนวน ๕ ห้องเรียน

  - พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ ๐๑๗ จำนวน ๔  ห้องเรียน

  - พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างอาคารเรียนแบบ   ป.๑ฉ จำนวน ๓ ห้องเรียน

  - พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างโรงอาหาร ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ๒.๕ เมตร

  - พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติจัดสร้างสนามวอลเลย์บอล

  - พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติจัดสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้อง

            ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีห้องเรียนจำนวน                       ๘  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  จำนวน ๔ ห้อง  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  มีลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)  จำนวน  ๑  คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑  คน  ข้าราชการครู จำนวน  ๕  คน  และผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน  ๑  คน  คือ  นายมนัส  ศิริแพทย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:23:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางบัวทิพย์ กลมกล่อม

 • นายวินัย เนื้อเย็นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,340
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-9209 อีเมล์: thongsongthum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิรุส ศริ โทรศัพท์: 0853507033 อีเมล์: nirus2526@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]