โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อของโรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)   

                  พระอธิการฟอง เจ้าอาวาส นายหาบ เกตุสมัคร กำนันพร้อมด้วยประชาชนตำบลตาลเอน ได้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น โดยมีนายเฟี้ยม ชะลูดดง และ นายบุญนาค ชะลูดดง   เป็นครูสอน ขุนธานี สาครารักษ์    นายอำเภอบางปะหัน พระครูกวี บูลยกิจ เจ้าคณะแขวง นายสะอาด ยิ้มกริ่ม ธรรมการอำเภอ ทำพิธีเปิดโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2476 เป็นต้นมา ให้นามว่า โรงเรียนประชาตำบลตาลเอน 1 (วัดตาลเอน)

                  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2507 ท่านพระครูโศภนธรรมภาณผู้อุปการะโรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากประชาชนจำนวน 72,463 บาท กับ นายผล สีทองคำ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ในขณะนั้น   ของบประมาณจากกระทรวง ศึกษาธิการอีก 100,000 บาท รวมเป็น 174,463 บาท สร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศถาวรแบบ 017 ขนาด 9.30 x 44 เมตร 4 ห้องเรียน 1 มุข ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตั้งชื่อว่า โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)  พ.ศ. 2509 การศึกษาประชาบาลได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย และในปี พ.ศ. 2518 นายสงัด ปิ่นแก้ว เป็นครูใหญ่ได้ติดต่อกับนายพราย ผิวนวล   ประธานสภาตำบลตาลเอน   ของบทางราชการสภาตำบล  โดยใช้เงินผัน มาเทพื้นคอนกรีตชั้นล่างของอาคารเรียนและก่ออิฐถือปูนตลอดทั้งหลัง ใช้งบประมาณ 9,875 บาท ใช้จัดเป็นห้องเรียนได้

                  ปีการศึกษา 2541 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  ปีการศึกษา 2542 เปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 1 ตุลาคม 2543 ได้โอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทยมาขึ้นกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1และอนุบาล 2 ก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ เสวิคาน โทรศัพท์: 0813610017 อีเมล์: tippawans202@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]