โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)

                      ๑.       นายประสิทธิ์  สุขมะโน             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     ประธานกรรมการ

                     ๒.       นางสาวปลื้มจิต  ไตรจิตร์                 ผู้แทนผู้ปกครอง                                      กรรมการ

                     ๓.       นางนงลักษณ์    สังข์มงคล              ผู้แทนครู                                                  กรรมการ

                     ๔.       นางสมพร        ใจคง                      ผู้แทนองค์กรชุมชน                                  กรรมการ

                     ๕.       นางทองอยู่       อินทร์จันทร์          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           กรรมการ

                     ๖.       นายทองเริ่ม      อุดมพืช                 ผู้แทนศิษย์เก่า                                        กรรมการ

                     ๗.       พระมหาภานุพงศ์   สติสัมปัณโน      ผู้แทน(ศาสนา)                                       กรรมการ

                     ๘.       นางสาวปุณญอุษา  ผดุงหมาย      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ

                     ๙.       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเอน             กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-09 21:04:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดวงพร ลอยลม

 • นางสาววิภาดา ประทานทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,485
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ เสวิคาน โทรศัพท์: 0813610017 อีเมล์: tippawans202@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]