โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงชาลิสา   วัฒนะรุ่ง                    ประธาน

  เด็กหญิงธัญญ์นภัส  กองมุขนิธิพัฒน์      รองประธาน

  เด็กหญิงพริมรตา   พัฒนะ

  เด็กชายนพรัตน์  ชีตารักษ์                     เลขานุการ

  เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจคง                        คณะกรรมการ

  เด็กชายกิตติชัย  เอี่ยมสุพรรณ

  เด็กหญิงสุวีรยา  ดอนจันดา

  เด็กชายอภิชัย  ศรีอ่ำดี

  เด็กหญิงปัทมา  นิมะบุตร

  นโยบาย               โรงเรียนสะอาด ปกป้องดูแลปัญหาน้อง พร้อมช่วยเหลือ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ เสวิคาน โทรศัพท์: 0813610017 อีเมล์: tippawans202@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]