โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยด้าน การอ่าน   เขียน   คิดวิเคราะห์

                          2.  ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนโดยใช้แผนคละชั้น

                          3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์

                          4.  จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

                          5.  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

                          6.  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

                          7.  จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักบูรณาการ

                          8.  จัดสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้

                          9.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์และวัฒนธรรมของชาติ

                          10.  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-09 21:04:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดวงพร ลอยลม

 • นางสาววีรภัทร จินตะไลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,500
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ เสวิคาน โทรศัพท์: 0813610017 อีเมล์: tippawans202@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]