โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ายในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์)   จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง   
  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีวิถีชีวิตตาม
  หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย ภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา
  และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยทุกภาคส่วน ร่วมจัดการศึกษาเพื่อ รองรับการกระจายอำนาจ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-09 21:04:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววีรภัทร จินตะไล

 • นางสาวอิฏฐชา สุวรรณทัศน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,481
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ เสวิคาน โทรศัพท์: 0813610017 อีเมล์: tippawans202@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]