โรงเรียนวัดผดุงธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • ประชาสัมพันธ์
 • ติดตามช่องทางเพจ Facebook : โรงเรียนวัดผดุงธรรม

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  จัดการศึกษาภาคบังคับให้กับประชากรในวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งผู้ยากไร้
  ขาดแคลน ด้อยโอกาส เด็กพิเศษ
  2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานโรงเรียน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข
  มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-01 19:47:22 น.

โรงเรียนวัดผดุงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: phadungtham2010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายฌัลล์ โทเสร็จ โทรศัพท์: 097713311 อีเมล์: chuncharlux@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]