โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  ตั้งอยู่หมู่ 5   ตำบลพยอม   อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน  17  ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   มีนักเรียนในแต่ละปีประมาณ 1,600 - 1800  คน  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-12 09:22:53 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวจิราภา ยอดนิล

  • นางสาวชนนิกานต์ ศรีทาหงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,546
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3536-1228 อีเมล์: prainsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิชญาดา หย่ำวิลัย โทรศัพท์: 0939516145 อีเมล์: autza_cs@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]