โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

           “ ในปีการศึกษา 2560  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
  มีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ห่างไกลสิ่งเสพติด  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-12 09:22:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนครินศร์ จับจิตต์

 • นางธัญนันท์ ชุมเชิดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,538
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3536-1228 อีเมล์: prainsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิชญาดา หย่ำวิลัย โทรศัพท์: 0939516145 อีเมล์: autza_cs@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]