โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ประวัติโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

 

ประวัติโรงเรียนสุวพรรณ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-22 09:11:21 น.

นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา

นางสาววิไลลักษณ์ พัชรพงษ์
นายธันยบูรณ์ คุปตะวาทิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3575-0076 อีเมล์:

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ