โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                    ๑.  นายเกษม  ศรีไปล่                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ

                     ๒.  นางไสว  เตียวฮับ                        ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

                     ๓.  นางสุนันทา  ฉุยฉาย                     ผู้แทนครู                                        กรรมการ

                     ๔.  นายชูชาติ  พุ่มโพธิ์ทอง                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ

                     ๕.  นางสาวเนาวรัตน์  อัจจาครุ             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

                     ๖.  นายสมนึก  เชยสุวรรณ                  ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

                     ๗.  พระเปรม  วรญาโน                      ผู้แทน(ศาสนา)                               กรรมการ

                     ๘.  นายอำพล  อัจจาครุ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

                     ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 11:48:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสอาด กลิ่นเกษร

 • จ.ส.อ.ธานี สาระขวัญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,487
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3527-2405 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาสุรี วินิจฉัยกุล โทรศัพท์: 084-762-7270 อีเมล์: sangdao_2000@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]