โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา  2560

            1.  ประธานกรรมการ

                     เด็กชายพัฒนกิจ  ภูมิสังข์

            2.  รองประธาน

                      เด็กหญิงณัฐพร  เตียวฮับ

                      เด็กชายพงษกรณ์  จุลดิลก

            3.  ฝ่ายอาคารสถานที่

                      เด็กหญิงนันทิชา  คุณโกทา

                      เด็กหญิงณัฐชนิตา  สุขเจริญ

                     เด็กหญิงอรษา  อายินดี

            4.  ฝ่ายประชาสุมพันธ์ และเลขานุการ

                      เด็กหญิงจิรนันท์  ตรีนิมิตร

                      เด็กชายสมเกียรติ  ตระลาการ

            5.  ฝ่ายปกครอง

                       เด็กหญิงปวีณา  ตรีเสถียร

                       เด็กหญิงเพชรลดา  ลายสาคร

                      เด็กชายราเมศ  ศิริมงคล

            6.  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

                      เด็กชายปารมี  สมศรี

            7.  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

                      เด็กหญิงจิรวรรณ  ตรีนิมิตร

                      เด็กชายกรวิชญ์  พวงต้น

     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 11:48:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสอาด กลิ่นเกษร

 • นางสาวบุญญารัตน์ จันทวีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,484
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3527-2405 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาสุรี วินิจฉัยกุล โทรศัพท์: 084-762-7270 อีเมล์: sangdao_2000@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]