โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

                โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ ( อาจธวัชประชานุกูล ) จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และทักษะในด้านอาหารไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งผลให้ผ่านมาตรฐานชาติ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:29:15 น.

โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3527-2405 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาสุรี วินิจฉัยกุล โทรศัพท์: 0847627270 อีเมล์: sangdao_2000@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]