โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

              โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ ( อาจธวัชประชานุกูล ) จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และทักษะในด้านอาหารไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งผลให้ผ่านมาตรฐานชาติ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:29:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดลภัคษร แสงฉวาง
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ ร.ต.พอเจตร์ คำสักดี

 • นางปิยพร มูฮำหมัดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3527-2405 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภาสุรี วินิจฉัยกุล โทรศัพท์: 0847627270 อีเมล์: sangdao_2000@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]