โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์สร้างขึ้นโดยข้าราชการคนงานโครงการชลประทานรังสิต
  ได้จัดสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน  
  อาคารมีลักษณะเป็นอาคารไม้ 
  หลังคามุงจาก พื้นคอนกรีตก่อสร้าง 20,859 บาท  ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2497
  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

  ในปี พ.ศ. 2506  อาคารเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ
  เป็นเงิน  40,000 บาทและใช้แรงงานจากคนงานโครงการชลประทานรังสิตเหนือ
  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข จำนวน 4 ห้องเรียน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 175,686 บาท

  ปี พ.ศ. 2508  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  สร้างบ้านพักครู 1 หลัง  แบบองค์การฯ  เป็นเงิน 15,000 บาท 
  โดยปลูกสร้างในสำนักงานโครงการชลประทานฯ ที่ดินชลประทานฯ

  ปี พ.ศ. 2516  นายจำนง  นางทองสุข  สว่างเนตร ได้มอบที่ดินจำนวน 4 ไร่ 41 ตารางวา 
  โฉนดเลขที่ 16612  ราคา 640,000 บาทและได้รับงบประมาณ
  จากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเงิน 240,000 บาทสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข.
  จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน(จำหน่าย : อนุญาตรื้อถอน ที่ ศธ 04093/5051 ลว. 21 ก.ย.55)

  ปี พ.ศ.2518  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข.  จำนวน 4 ห้องเรียน 
  จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  เป็นเงิน 400,000 บาท(จำหน่าย : อนุญาตรื้อถอนที่ ศธ 04093/2407 ลว. 4 พ.ค.53)

  ปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  สร้างบ้านพักครู 1 หลัง  แบบองค์การฯ  เป็นเงิน  150,000  บาท
  (จำหน่าย : อนุญาตรื้อถอนที่ ศธ 04093/2407 ลว. 4 พ.ค.53)

  ปี พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  สร้างบ้านพักครู  1 หลัง  แบบองค์การฯ  เป็นเงิน  15,000  บาท (รื้อถอน เมื่อ พ.ศ.2543)

  ปี พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ 33  จำนวน 1 ชุด

  ปี พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  แบบองค์การฯ  (รื้อถอนเมื่อ พ.ศ.2543)

  ปี พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ จ.อย.312 
  ขนาด 7 ช่องเสา  งบประมาณ 300,000 บาท  ส่งมอบเมื่อ 7 กันยายน 2525

  ปี พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ จ.อย.401/7 ขนาด 7 ที่นั่ง สร้างเสร็จเมื่อ 9 เมษายน 2528
  (รื้อถอน เมื่อ พ.ศ.2548) และได้รับงบประมาณ  10,000  บาท  ก่อสร้างเรือนเพาะชำ  แบบ พ.1  ขนาด 4 x 6 ตร.ม.
  สร้างเสร็จเมื่อ 20 สิงหาคม 2528

  ปี พ.ศ. 2532  ได้รับก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26  จำนวน 6 ห้องเรียน  งบประมาณ 1,675,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ สปช. 601/26  ขนาด 4 ที่นั่ง  งบประมาณ  40,000  บาท 
  (เป็นที่ดินของโครงการชลประทานฯ  ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ อย. 395)

  ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณ  799,000  บาท   ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 204/26  ขนาด 10 x 20 ตร.ม.
  และสร้างสนามบาสเกตบอล  งบประมาณ  128,000  บาท

  ปี พ.ศ. 2539  สร้างอาคารเรียน แบบ  สปช. 2/28  จำนวน 9 ห้องเรียน  งบประมาณ  3,111,300  บาท

  ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ สปช. 602/26  ขนาด 6 ที่นั่ง  งบประมาณ 248,874 บาท

  ปี พ.ศ. 2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ สปช. 601/26  ขนาด 4 ที่นั่ง  งบประมาณ 90,900 บาท

  ปี พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ สปช. 604/45  ขนาด 4 ที่นั่ง  งบประมาณ 163,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2549  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช 604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง งบประมาณ 241,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง
  (2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง) งบประมาณ 2,535,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 26 มกราคม 2554

  ปี พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณจากธนาคารทิสโก้  ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง อาคาร 3 ชั้น 8 ห้องเรียน  งบประมาณ 4,400,000 บาท


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกาญจนา พลโยธา

 • นางสาวสุภัสสร สุภาพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3536-1330 อีเมล์: cholpratan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิฤดี มาลาอี โทรศัพท์: 0817957789 อีเมล์: Cholpratananukroh@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]