โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  คณะกรรมการนักเรียน

  (1) เด็กหญิงปนัดดา          บาลคำมี        ประธานกรรมการสภานักเเรียน

  (2) เด็กหญิงอภัสรา           คงสมบัติ         รองประธานกรรมการสภานักเเรียน

  (3) เด็กชายเพ็ญเพชร       มัสสุ                ฝ่ายวิชาการ

  (4) เด็กหญิงรัชฎา             ศรีมันตะ          ฝ่ายปกครอง

  (5) เด็กหญิงโสภิดา           สังรอด            ฝ่ายเทคโนโลยีและโสต

  (6) เด็กหญิงดรีม               แก้วมณี           ฝ่ายเหรัญญิก

  (7) เด็กหญิงจุฑาพร          อุไรโคตร         ฝ่ายปฏิคม

  (8) เด็กหญิงกัญญารัตน์     สนานันท์ ิ        ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  (9) เด็กหญิงจุรินิภา           บรมขุนทด       ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี

  (10) เด็กชายณัฐวุฒิ          นามเกษม         ฝ่ายกีฬา

  (11) เด็กชายสละยุทธ        เครือแปลง       ฝ่ายเลขานุการ

  (12) เด็กหญิงกาญจนา      มีคำ                  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายภคภัณฑ์ สร้างตนเอง

 • นางสาวเกษร ศรีทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,153
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3536-1330 อีเมล์: cholpratan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิฤดี มาลาอี โทรศัพท์: 0817957789 อีเมล์: Cholpratananukroh@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]