โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีปัญญา  มีความสุข 

  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอยุธยา

  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  โดยทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา

   

  ปรัชญา

  ของโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

  " สุวิชาโน ภวํ โหติ  :  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ "

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชัยวัฒน์ งามศิริ

 • นางสาววีรยา บุญมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,179
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3536-1330 อีเมล์: cholpratan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิฤดี มาลาอี โทรศัพท์: 0817957789 อีเมล์: Cholpratananukroh@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]