• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑ นายทองใบ   ตรีสมบูรณ์       ประธานกรรมการ

  ๒. นายประดิษฐ์  ตรีอุทัย           กรรมการ

  ๓. นายทรัพย์  ไทรเมือง           กรรมการ

  ๔. นายผจญ  การีกลิ่น               กรรมการ

  ๕. นายเฉลียว  สุขประเสริฐ       กรรมการ

  ๖. นายสุชิน  เวรุนัต                   กรรมการ

  ๗. นายสมบุญ  ไวยอนันต์         กรรมการ

  ๘.พระญาติ ยโสธโร                  กรรมการ

  ๙.นายพุฒิพงศ์ จิตวิริยานนท์    กรรมการ

  ๑o.นายมานิตย์  เปรมกมล       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:15:58 น.

โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0871210710 อีเมล์: ิboonma_1557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทาวัชร บัวบุศย์ โทรศัพท์: 0927651404 อีเมล์: sutawat_987@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]