• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •                                                          พันธกิจ

        ๑.  จัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก

        ๒. พัฒนาผู้เรียนสุ๋มาตรฐานอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

        ๓. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:15:58 น.

โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0871210710 อีเมล์: ิboonma_1557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทาวัชร บัวบุศย์ โทรศัพท์: 0927651404 อีเมล์: sutawat_987@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]