โรงเรียนวัดถนนแค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                         พ.ศ.๒๔๕๘  หลวงพ่อพระครูรัตนวิมล (เรือง)  เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดถนนแค(รัฐเรืองเวทย์)  อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เล่าเรียน

                          พ.ศ.๒๔๖๐  พระครูรัตนวิมล (เรือง)ได้ร่วมกับประชาชนก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว ๔ ห้องเรียน  เปิดสอนชั้นประถมสึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

  มีนายขวัญ  หมื่นนิกร  เป็นครูใหญ่

                          พ.ศ.๒๔๖๘  หลวงพ่อพระครูรัตนวิมล (เรือง)  ร่วมกับประชาชนและได้รับงบประมาณจากทางราชการรวมเป็นเงิน ๕,๘๒๕  บาทได้ก่อสร้างอาคารเรียน

  เป็นอาคารไม้  ๒  ชั้น  ทรงปั้นหยา   ขนาดกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  ในที่ดินของ  นางมอญ   โสมเชื้อ  และนางเนื่อง  (ไม่ทราบนามสกุล) ที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์(สค.๑) 

  จำนวน  ๑๐  ไร่เศษ

                          พ.ศ.๒๔๖๙  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำตำบลทะเลชุบศร ๑  (รัฐเรืองเวทย์วัดถนนแค)  เมื่อวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๔๖๙  อำมาตย์เอกหลวงพิทักษ์นันทเชตร์ 

  ปลัดจังหวัดลพบุรีเป็นปรธานเปิด  มีครูรุ่นแรก  ๔  คน  คือ

                                  ๑.  นายขวัญ  หมื่นนิกร    ครูใหญ่

                                  ๒.  นายวร  คำคูณ           ครู

                                  ๓.  นายหล่อ  ก้อนมณี     ครู

                                  ๔.  นายมะลิ  เชยชม       ครู

                  พ.ศ. ๒๕๒๐  หลวงพ่อพระครูธรรมขันทร์สุนทร  (บุญยัง  พรหมแพทย์)  เจ้าอาวาสวัดถนนแคได้จัดหาสถานที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่เพื่อหนีน้ำท่วม

  จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้รวมจำนานทั้งสิ้น  ๑๖  ไร่  ๑  งาน ๓๖  ตารางวา

  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบกรมสามัญศึกษา  ขนาดกว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๗๔  เมตร  จำนวน  ๑๒  ห้องเรียน  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม  ๒๕๒๔ 

  ในสมัย  นางกรทิพย์  แสงอ่อน  เป็นครูใหญ่  สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท

                          พ.ศ.  ๒๕๓๔  โรงเรียนวัดถนนแคได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

                          พ.ศ.๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  พร้อมต่อเติมอีก  ๒  ห้องเรียน

                          พ.ศ.๒๕๔๑  หลวงพ่อพระครูธรรมขันธ์สุนทรและคณะกรรมการโรงเรียนวัดถนนแค  คุณบรรจง-คุณรัชนี  ชาลี  พล.ต.ต.  สหัสชัย  อินทรสุขศรี 

  และคณะบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๑  หลัง 

                          ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๑  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  มีคำสั่งให้  นายสุเทพ  ศาสตร์จันทร์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 

  อำเภอเมืองลพบุรี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดถนนแค  ตามคำสั่งที่  ๖๗๕/๒๕๔๑  ลงวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๑

                          พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  มีคำสั่งที่  ๒๖๗/๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๕  แต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งให้นายสุเทพ  ศาสตร์จันทร์อาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเดิมตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๔

                          ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑  ได้มีคำสั่งให้  นายชาติชาย  พานิชชอบ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม  อำเภอเมืองลพบุรี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดถนนแค  ตามคำสั่งที่  ๖๗๒/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๔๗


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-08 14:27:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาติชาย พานิชชอบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางประพาฬรัตน์ เอี่ยมโซ้

 • นางอรุณี วรรณกลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,816
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถนนแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036422746 อีเมล์: wattanonkaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรุณี วรรณกลาง โทรศัพท์: 036-422746 อีเมล์: wattanonkaeschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]