โรงเรียนวัดถนนแค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. พ.อ.อ.วัชระ   จันทร์อาภาส
  2. ร.ต.วิษณุ  เนาท่าแค
  3. นายกรรณสูตร  กุลหงวน
  4. นางสุภาพ  เรืองชัยศิวะเวช
  5. นางอารอบ  จูงาม
  6. ร.ท.ยงยุทธ  คำคุณ
  7. พระสมาน จนฺทโสภโน
  8. ร.ต.สุระศักดิ์  เพชรลักษณ์
  9. นายอนันต์  ดวงศิริ
  10. นางสมลักษณ์   เดือนฉาย
  11. นายแดง   ทองสุข
  12. นายประวัติ  พิมพาภรณ์
  13. นายทวี   นันทศรี
  14. นายชาติชาย  พานิชชอบ
  15. นางอรุณี  วรรณกลาง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-08 14:27:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาติชาย พานิชชอบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรุณี วรรณกลาง

 • นางนันทกา ทองอร่ามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,262
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถนนแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036422746 อีเมล์: wattanonkaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรุณี วรรณกลาง โทรศัพท์: 036-422746 อีเมล์: wattanonkaeschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]