โรงเรียนวัดถนนแค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. พัฒนาและยกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เปี่ยมคุณธรรม/จริยธรรม  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อื่นและสังคม
  2. สนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-08 14:27:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาติชาย พานิชชอบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเขมิกา ณ ลำพูน

 • นางอรุณี วรรณกลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,267
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถนนแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036422746 อีเมล์: wattanonkaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรุณี วรรณกลาง โทรศัพท์: 036-422746 อีเมล์: wattanonkaeschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]