โรงเรียนวัดถนนแค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. พัฒนาและยกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เปี่ยมคุณธรรม/จริยธรรม  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อื่นและสังคม
  2. สนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-07 14:54:40 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาติชาย พานิชชอบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรุณี วรรณกลาง

 • นางวันเพ็ญ เลี่ยมวินิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,854
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถนนแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036422746 อีเมล์: wattanonkaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีพร กลิ้งฝอย โทรศัพท์: 081-8529413 อีเมล์: thairathgang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]