โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • FeceBook
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายแสวง  แก้วพรม                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               ประธานกรรมการ

  2. นายอุบล  ทิพย์จันทร์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

  3. พระครูขันติสารโสภณ                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                    กรรมการ

  4. นายสุพจน์  สอฮอง                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              กรรมการ

  5. นายอรุณ  สำลี                          ผู้แทนองค์กรชุมชน                                    กรรมการ

  6. นายกล้า  เผือกขันหมาก           ผู้แทนผู้ปกครอง                                         กรรมการ

  7. นางสาวอำไพ  ปานสอาด          ผู้แทนศิษย์เก่า                                           กรรมการ

  8. นายสำเริง  กระตุดนาค              ผู้แทนครู                                                     กรรมการ

  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง                                                         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-21 16:07:46 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอาภาพัชร์ หาธรรม

 • นางสาวเอื้อมเดือน ยังฉ่ำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,931
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0982737946 อีเมล์: banwangkk@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.ขวัญเรือน มาสิงห์ โทรศัพท์: 081-2922502/086-5522145/086-76 อีเมล์: kr.masing2515@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]