โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • FeceBook
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ญ.จิรวรรณ  เพ็ชรเจริญ               นักเรียนชั้น ป.6                  ประธาน

  2. ด.ญ.อรอุมา  มะระกอน                   นักเรียนชั้น ป.6                  รองประธาน

  3. ด.ช.ชนาธิป  กระตุดเงิน                 นักเรียนชั้น ป.1                  กรรมการ

  4. ด.ช.วชิรญาณ์  คำพิมพา                นักเรียนชั้น ป.2                  กรรมการ

  5. ด.ญ.นันท์นภัส  นาส้มกบ               นักเรียนชั้น ป.3                  กรรมการ

  6. ด.ช.จิรวัฒน์  ทองดี                       นักเรียนชั้น ป.4                  กรรมการ

  7. ด.ช.พันธกานต์  คชสาร                  นักเรียนชั้น ป.5                  กรรมการ

  8. ด.ช.เกียรติศักดิ์  ศิลา                     นักเรียนชั้น ป.6                  กรรมการ

  9. ด.ญ.อ้อยใจ  จำปาน้อย                 นักเรียนชั้น ป.6                  กรรมการ

  10. ด.ญ.วรารัตน์  พงษ์กัน                  นักเรียนชั้น ป.6                  กรรมการ

  11. ด.ญ.กรกช  จันทรัตน์                   นักเรียนชั้น ป.6                  กรรมการ

  12. ด.ญ.ธิดาภรณ์  จันลา                   นักเรียนชั้น ป.6                  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-21 16:07:46 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมทรง ปัทมศร

 • นางปรียาฉัตร เนื่องจากอวนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,949
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0982737946 อีเมล์: banwangkk@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.ขวัญเรือน มาสิงห์ โทรศัพท์: 081-2922502/086-5522145/086-76 อีเมล์: kr.masing2515@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]