โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • FeceBook
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง ได้กำหนดพันธกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกัลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้

                    จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสภาพแวดล้อม พัฒนาบุคลากรให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนร่วใในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

            1. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้

            2. นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

            3. นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยี

            4. นักเรียนเห็นคุณค่ามในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            5. บุคลากรสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

            6. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-21 16:07:46 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอาภาพัชร์ หาธรรม

 • นางสาวเอื้อมเดือน ยังฉ่ำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,926
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0982737946 อีเมล์: banwangkk@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.ขวัญเรือน มาสิงห์ โทรศัพท์: 081-2922502/086-5522145/086-76 อีเมล์: kr.masing2515@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]