โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

   

  1. นายวินัย     เพชรบัวทอง                        ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายเอื้อน  มณฑาทิพย์                          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นางสาวอังสนา   หลายเจริญ                  กรรมการผู้แทนครู

  4. นางรุ้งตะวัน น้อยบุญมา                         กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายสุนทร  แจ่มจันทร์                           กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นายประจวบ  ชัยเนตร                           กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7. พระอาจารย์พงษธร  อุตฺตโร                  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8. นายซัยยิดนอ.ูล สะเอ็ดอุสมาน              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นางสาวณัฐริการ์  แก่นดีลัง                   กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0835588700 อีเมล์: banhuaydeelert@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลัง โทรศัพท์: 0835588700 อีเมล์: banhuaydeelert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]