โรงเรียนบ้านดงน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านดงน้อย

  โรงเรียนบ้านดงน้อย  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2514  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  กระทรวงมหาดไทย  โดยอาศัยศาลาวัดดงน้อยเป็นที่เรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนายสุวรรณ  นุกูลกิจ  เป็นครูใหญ่

  พ.ศ.2518  นายบุญมี  คิลาคิ  นายวุฒิ  เฟื่องจันทร์  และนายประมาณ  รณธี  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน  11  ไร่  3  งาน  19  ตารางวา  ให้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนและสภาตำบลศิลาทิพย์ได้จัดสรรงบประมาณ(เงินผัน)  จำวน  50,000  บาท  ให้จัดสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ก.  ขนาด 4  ห้องเรียนแต่ยังไม่เสร็จ 

  พ.ศ.2519  สภาตำบลศิลาทิพย์ ได้จัดสรรงบประมาณ(เงินผัน) จำนวน  35,000  บาท  ให้ต่อเติมอาคารจนแล้วเสร็จ

                          พ.ศ.2520 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯ 1 หลัง เป็นเงิน 49,200  บาท

                          พ.ศ.2522  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5

              พ.ศ.2523  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และในปีนี้  วันที่  1  ตุลาคม  2523  โรงเรียนได้โอนมาสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (สปช.)  กระทรวงศึกษาธิการ  และในปีนี้ยังได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ก.  ขนาด  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  375,000  บาท

                           พ.ศ.2528  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ สปช.601/2526  4 ที่นั่ง  งบประมาณ  36,000  บาท

                          พ.ศ.2532  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.30  พิเศษ  งบประมาณ  36,000  บาท

                พ.ศ.2533-2534  ได้จัดทอดผ้าป่าสร้างห้องสมุดจนแล้วเสร็จ  สิ้นเงิน  63,500  บาท  และกลุ่มโรงเรียนทวาราวดี(กรุงเทพฯ)  ได้มอบเงินจำนวน  17,000  บาท  ให้เจาะบ่อบาดาลและทำระบบประปาในโรงเรียนและยังได้มอบเงิน  15,100  บาท  ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา(ให้ใช้แต่ดอกผล) 

                          พ.ศ.2535   คณะครูได้บริจาคเงินสร้างซุ้มพระ  จำนวน  12,000  บาท

                          พ.ศ.2537  ได้จัดหาทุนสร้างโรงอาหารและสนามเด็กเล่นเป็นเงิน  63,500  บาท(56,000/7,500)

              พ.ศ.2540  ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียน  58,000  บาท  และโรงเรียนได้จัดหาทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์  เป็นเงิน  103,041  บาท

  พ.ศ.2541  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน (เปลี่ยนฝ้า ป.1)  21,000  บาท  และงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน(ปูกระเบื้อง 1 ห้อง)  14,000  บาท

  พ.ศ.2543   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  (เปลี่ยนกระเบื้อง)  และส้วม  (เปลี่ยนประตูและทำที่ปัสสาวะ)    14,100  บาท

  พ.ศ. 2545  ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้มีอุปการะคุณ  เป็นจำนวน  5  เครื่อง คิดเป็นมูลค่า  85,000  บาท

  พ.ศ.  2546  จัดหาทุนต่อเติมสร้างอาคารอเนกประสงค์ จนแล้วเสร็จ โดยทอดผ้าป่าสามัคคีได้เงินทั้งสิ้น   210,000  บาท  และในปีเดียวกัน นายสุรินทร์  หอมขจร  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ 

  พ.ศ.  2548   จัดทอดผ้าป่าหาเงินต่อเติมอาคารเป็นห้องคอมพิวเตอร์  กว้าง  55 x  8.5  เมตร  เป็นเงิน   210,00  บาท 

  พ.ศ. 2550   ได้รับจัดสรรให้ซ่อมแซมฝ้าอาคาร  ป.1  ก.  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  119,550  บาท 

  พ.ศ.2550  ได้รับจัดสรรให้ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  (แบบกรมพลศึกษา)  งบประมาณ  117,000  บาท

  11 มกราคม  2554  นางอนงค์วดี  ทองสุข   ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                          3 ธันวาคม  2555  ได้รับงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส์  5  เครื่อง  เป็นเงิน  161,500  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านดงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036428031 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพชรรัตน์ พรมน้ำ โทรศัพท์: 0984416598 อีเมล์: sheeza_ann@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]