โรงเรียนบ้านดงน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  นายสุบิน

  เดชแทน

  ประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายอำพร

  ภูมิสัย

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายเดชไชย

  ศรีชัย

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  นายล้วน

  ดวงรัตน์

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน(อสม.)

  นายมาโนช

  คงปราโมทย์

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายสราวุฒิ

  ขุนเณร

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  นางสุภาพร

  เพ่งผล

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  พระสุทัศน์

  เตชธมโม

  กรรมการ

  ผู้แทนศาสนา

  นางอนงค์วดี

  ทองสุข

  กรรมการ/เลขานุการ

  ผอ.โรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายเดชไชย ศรีชัย

 • นางสายพิณ ศรีชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,890
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036428031 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพชรรัตน์ พรมน้ำ โทรศัพท์: 0984416598 อีเมล์: sheeza_ann@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]